Nyheder

Nyheder

FORÅRET 2022

Det er SÅ længe siden, der er skrevet noget NYT på denne hjemmeside, så nu vil vi BEGYNDE IGEN, idet vi jo som udgangspunkt har været “lagt ned” af Corona, men heldigvis er vi sluppet nådigt og helskindet igennem denne vildt trælse tid.

Palletten har igen åbnet for aktivitet og samvær i huset – en tid, vi har savnet i lang lang tid her i huset – vi håber, vi kommer op på fordum tiders høje aktivitetsniveau – mandagsmøder, fællespisning, sangaftner samt alle de velkendte aktiviteter – vi skulle gerne snart køre på fuldt blus igen til glæde for mange borgere.

AKTIV NETVÆRK NORS har også startet deres progam : sæsonen for denne forening er jo som bekendt januar – februar – marts og april, men her boykottede Coronaen januar måned, men så startes der bare lidt mere “hårdt op” i foråret. Endvidere er sæsonen også september – oktober – november samt december – så nu har vi et helt nyt kalenderår at starte på.

Husk ANN´S GENERALFORSAMLING den 14. marts klokken 19:00 her på Palletten.

Det er endvidere med STOR glæde, at vi kan melde at ALLE LEJLIGHEDER er udlejet på Palletten, og at selve bookingen via bl.a. booking.com  – og mange private – nyder stor bevågenhed.

Vi vil forsøge at opretholde en fornuftig a jourføring på vores hjemmeside for eftertiden – nedenfor denne streg, er de seneste års “begivenheder” fra FØR verden gik af lave !

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

JANUAR 2021

Godt Nytår alle sammen – vi må virkelig håbe, det bliver et GODT Nytår på trods af den omsiggribende Covid 19 virus med alle dens afskygninger – håber virkelig ALLE vil respektere de anbefalinger / krav / påbud som regeringen beder os om.

SeniorBofælleskabet havde den 18. januar den store fornøjelse og glæde at byde vores nye medarbejder – Helen Jørgensen – VELKOMMEN PÅ PALLETTEN – vi ser frem til mange gode oplevelser og forhåbentlig snarlige arrangementer og sammenkomster igen her i huset – SELVOM Corona desværre har bremst rigtig mange ting og gjort ting lidt gråt og trist og noget umuligt.

Indtil da må vi se at få det bedste ud af det hele, og inderligt håbe på, at det ikke bliver FOR kedeligt, for vi lider jo alle under forsamlingsforbud – afstandskrav, sprit og mundbind for at passe på os selv OG hinanden.

NYTÅRET 2020 / 2021

Året går nu på hæld – på godt og ondt bliver det et mærkeligt NYTÅR – vi troede jo alle lige, at vi skulle på den anden side af 3. januar, så blev det lidt mere tåleligt – desværre ville Coronaen det anderledes, og Mette Frederiksen måtte ty til yderligere restriktioner – respekt for hende og så håber vi, at vi alle vil følge de råd og anmodninger, hun beder os om.

Vi siger TAK FOR DET GAMLE ÅR allesammen – og måtte vi få et dejligt og velsignet nytår, hvor vi kommer “tilbage til det gamle Danmark” igen, OG hvor verden bliver “sig selv”.

December 2020 :

Endnu engang er næsten hele Danmark ramt af nye og mere strikse restriktioner med nedlukninger, forsamlingsforbud og værnemidler stort set over alt nu. Vi håber selvfølgelig på en dejlig jul – men meget tyder desværre på, at hele julen bliver anderledes i de fleste familier.

På Palletten bliver tingene OGSÅ meget anderledes, for vi skal med beklagelse meddele Jer alle om, at Lene Enevoldsen – vores medarbejder gennem de sidste 5 år, har søgt nye udfordringer, og starter i nyt job i januar  2021.

Lene har været ansat her på Palletten lige fra starten for 5 år siden og har gennem sit fantastiske engagement og store pligtopfyldelse og dygtighed været en betydende årsag til at Palletten er dét, den er i dag. Vi er meget kede af at skulle “sige farvel” til en virkelig dygtig og vellidt medarbejder – vi respekterer hendes valg, og ønsker selvfølgelig det allerbedste for hende – både i det nye job og for fremtiden.

Oktober / november 2020 : ÆNDREDE REGLER IGEN MED COVID-19

Når man læser SEPTEMBER NEDENFOR, blir man jo glad fordi nu så VERDEN og COVID 19 ud til at ville gå i den rigtige retning – desværre måtte regeringen igen komme med NYE OG SKRAPPERE REGLER for samfundet her i slutningen af oktober. Disse regler – som alle garanteret er bekendte med – har desværre afstedkommet, at AKTIV NETVÆRK NORS har valgt at aflyse ALLE AKTIVITETER på Palletten indtil videre. Det er en RIGTIG RIGTIG TRÆLS beslutning for os alle, MEN det er den rigtige beslutning, Netværket har valgt udefra regeringens krav. Vi må håbe, at verden igen kommer tilbage til “gamle tider” snart.

Alle gæster og besøgende skal benytte de opsatte afspritningsmuligheder – både ved ankomst og ved afgang – holde afstand hele tiden – i det hele taget respektere de gældende regler.

Palletten har i skrivende stund FULDT UDLEJET alle lejligheder, og er man interesseret i at komme på vores interesseliste, kan man kontakte os på både telefon og mail, og få fortalt hele om stedet.

September 2020 : MANGT OG MEGET ÆNDRER SIG HELE TIDEN:

Der har jo ikke rigtig været “noget særligt” at skrive om de sidste måneder, så derfor har vi AFHOLDT os fra at skrive og kommentere på både det ene og det andet. Men nu er AKTIV NETVÆRK OPSTARTET IGEN med de aktiviteter, man må og kan gøre i forhold til Regeringens påbud og retningslinjer – disse følges naturligvis strengt af både ANN og Palletten, men DEJLIGT at der nu – med AKTIV NETVÆRKS og Lenes hjælp – igen sker lidt mere end i de sidste måneder – vi holder selvfølgelig stadig behørig afstand, og tager alle mulige hensyn til hinanden – vi har diverse “afspritningsstationer” placeret rundt omkring i huset. De forskellige grupper i AKTIV NETVÆRK er på plads igen, og Lene har opstartet stolegymnastik – ligesåvel som hun een gang ugentlig tilbereder dejlig mad til husets beboere, som så spiser den sammen.

I forbindelse med een af Pallettens allerførste beboers fraflytning til Vibedal i Thisted, har vi i sagens natur nu en lejlighed ledig til udleje. Vi påtænker med denne lejlighed at TILBYDE eventuelle interesserede om at HENVENDE sig hurtigst muligt, idet vi ønsker at MEDTAGE NYE LEJERE på råd for så vidt angår både NYINDRETNING,  nyt køkken, nye materialer – altså i det hele taget være medbestemmende på denne lejlighed, der bliver en lækker lys 3 værelses med gang til egen terrasse – findes der sådan en lejer ELLER et ægtepar, der kunne være interesseret i FÆLLESSKAB, FRITID og FRIHED, kan denne super lejlighed blive klar til indflytning måske allerede januar / februar næste år – skynd dig at ringe til Niels Jørgen på 40 27 53 11 og få medbestemmelse på fremtiden.

 Juni 2020 : HÅB OG TRO FORUDE :

Statsministeriet har åbnet meget mere for Danmark nu her fra starten af juni – nu er der mange ting, der bliver lidt nemmere og mere “som i gamle dage”. Vi må nu forsamles 50 personer, og dét er selvfølgelig stadig med behørig afstand og de hensyn, som vi HAR lært gennem de sidste måneder. Aktiv Netværk Nors har helt naturligt nu sommerferie – det vil sige, at deres arrangementer starter FØRST op igen til SEPTEMBER !

Her på Palletten hygges med forskellige arrangementer  – Lene har arrangeret musik med afstand, banko med afstand og hver onsdag er der take-away menu til Pallettens beboere. Der etableres som udgangspunkt IKKE ANDRE arrangementer på Palletten inden da – kun de som Palletten eventuel SELV arrangerer.

Vi ønsker og anmoder om, at man FORTSÆTTER med at udvise ansvarsfuldhed over for ALT og ALLE  – ganske som opfordret af vores dygtige Statsminister, og vi anmoder om, at man holder behørig afstand til hinanden – vi har diverse

                                                                           AFSPRITNINGSMULIGHEDER I HUSET

 

både ved indgangen samt flere steder INDE i huset, og vi beder INDTRÆNGENDE ALLE, som kommer i huset, om at anvende disse – både når man kommer, men også når man går herfra.  Vi ønsker alle en GOD SOMMER !

 

Marts 2020 :      HELE VERDEN RAMT AF CORONA-VIRUS :

I disse dage er det meste af verden HELT af lave – Coronavirussen har udløst en verdensomspændende KRISE med masser af RESTRIKTIONER fra alle landes sider.

Her på Palletten har vi STOR RESPEKT for alle de tiltag, regeringen har sat i værk, og vi kan kun opfordre ALLE til at overholde disse restriktioner af hensyn til SIG SELV og til ALLE ANDRE.

Pallettens beboere er jo i den svage ende af de “gode helbred”, og derfor har Palletten og AKTIV NETVÆRK NORS  – for IKKE at risikere unødig kontakt og deraf følgende smitterisiko, bestemt at

                       ALLE ARRANGEMENTER PÅ PALLETTEN ER AFLYST

 

og dette er gældende indtil NU – SOM MINIMUM – til og med den 10. MAJ i henhold til Statsministerens pressemøde den 6. april – og vi følger selvfølgelig også forbudet med, at der IKKE må forsamles mere end 10 personer – hverken ude eller inde. Statsministeriet oplyste også på samme pressemøde, at ALLE STØRRE SAMLINGER / ARRANGEMENTER er forbudt til og med AUGUST !

 

Vi ønsker mindst muligt besøg af alle – vi anmoder om, at man udviser ansvarsfuldhed over for ALT og ALLE  – ganske som opfordret af vores dygtige Statsminister, og vi anmoder om, at man holder behørig afstand til hinanden – vi har selvfølgelig foranlediget diverse

                                                                      AFSPRITNINGSMULIGHEDER I HUSET

 

både ved indgangen samt flere steder INDE i huset, og vi beder INDTRÆNGENDE de eventuelle borgere, som kommer i “lovlige ærinder”, om at anvende disse – både når man kommer, men også når man går herfra.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Januar 2020 – ET NYT ÅRTI STÅR FOR DØREN :

Så rundede vi alle et “skarpt” hjørne – denne gang ikke bare et hjørne til et nyt ÅRSSKIFTE, men til et helt nyt TIÅRS SKIFTE. Palletten ønsker ALLE  – beboere, familiemedlemmer, medarbejdere, Aktiv Netværk samt alle BRUGERE af vores dejlige Pallet – et velsignet og GODT  NYTÅR og 1000 TAK for det gamle år.

Hvis man eventuelt er interesseret, er Pallettens største lejlighed – en 3 værelses top tunet lejlighed til udleje STRAKS – det er sådan en lejlighed, at ser man den først, er man næsten “nødt til” at leje den : stor – flot og billig – så prøv at ringe på telefon 4117 3333 og aftal en besigtigelse på dette TILBUD – eller måske også bare for et et besøg / rundvisning / på Palletten.

Palletten vil også gerne på det kraftigste anbefale et medlemskab af det AKTIVE NETVÆRK NORS – en forening, der arrangerer en masse daglige begivenheder ikke bare her på Palletten, men også ude – både nær og fjern ( og også udenlands ) – ring til formanden Leo på telefon 30 48 12 86 for yderligere informationer og forhåbentlig et medlemskab.

December 2019

Tænk at det allerede snart er jul igen – det er som om Julen kommer hele tiden – til glæde for alle. PÅ Palletten har AKTIV NETVÆRK allerede afholdt det årlige traditionsrige JULEMARKED – et dejligt marked, hvor man kunne købe et utal af forskellige HJEMMELAVEDE ARBEJDER – det hele var så flot flot – et marked, der virkelig er et besøg værd – og igen : dette er bare eet af AKTIV NETVÆRKS mange tilbud både her på Palletten men også i øvrigt !

August 2019

Ferietiden er ved at være slut – vi har haft meget travlt de sidste par måneder med masser af udlejninger af både værelser og lejligheder til rigtig mange forskellige nationaliteter – og selvom ferien lakker mod enden for de flestes vekommende, har vi STADIG masser af gæster i huset – til glæde for både vore faste beboere OG for gæsterne.

Husk på, at der nu er under 1 måned til at AKTIV NETVÆRK genoptager sæsonen – så hvis du vil være med på mange forskellige aktiviteter her henover vinteren, skal du kontakte netværkets formand : Leo Pedersen på telefon 30 48 12 86 for medlemskab.

Som bekendt har Palletten en dejlig 3 værelses lejlighed til udleje fra og med 1. oktober, så ring på 4117 3333 og aftal eventuel en rundvisning.

Juli 2019

Nu er det blevet sommer – AKTIV NETVÆRK har ferie endnu, men Pallettens aktiviteter er stadig store – vi har rigtig mange bookninger til både korte og også længere ophold fra nær og fjern – Belgien, Italien og helt fra Australien har vi haft gæster – det er dejligt med disse besøg.

Palletten kan fra den 1. oktober tilbyde YDERLIGERE en 3 værelses lejlighed – husets største, så ring allerede nu, hvis dette kunne være interessant – ring 4117 3333 og aftal eventuel en rundvisning – men ellers : GOD SOMMER

April 2019

Palletten er blevet beriget med en ny mandlig beboer, der er flyttet ind i total nyrestaureret lejlighed, så det glæder huset sig over. AKTIV NETVÆRK NORS har fuld aktivitet i denne måned også – men fra 1. maj holdes der “sommerferie” i denne aktive klub – dvs der er ikke planlagt noget på Palletten – men fra 1. september startes der for fuld skrue igen.

Januar 2019 – ET HELT NYT ÅR ER STARTET :

Palletten ønsker alle et dejligt nytår – så blev det “hverdag” igen – nisser og gran er “historie” nu, og vi ER startet op med de allerede kendte programmer – forestået af både Palletten og Aktiv Netværk Nors og vi kan glædes over, at vi nu hver dag går mod lysere tider og timer.

December 2018

Det sørme – det sandt  december – den hyggeligste måned på året og her på Palletten har vi også pyntet op. Vi ønsker alle vore brugere / besøgende en RIGTIG GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR – vi glæder os til at se Jer alle i det nye år.

November 2018

Så blev november måned “vendt på kalenderblokken” – det var en dejlig måned med mange aktiviteter – der er jo altid de faste aktiviteter, der udleves i det daglige – men derudover har vi også haft fornøjelsen af, at modtage 2 NYE beboere i Seniorbofælleskabet – de bydes hermed velkommen i huset.

Derudover har AKTIV NETVÆRK afholdt deres berømte JULEMARKED, hvortil der var stor søgning, så det blev en rigtig god 1. decemberdag, der kickstartedes af dette flotte marked.

Oktober 2018

Oktober måned – fuld skrue på stort set alle ting – og hvor utroligt, det end lyder, har Palletten nu eksisteret i 3 år – tiden løber – så må vi håbe, vi kan følge med.

September 2018

Så startede AKTIV NETVÆRK NORS deres sæson op igen med mange forskellige og dejlige aktiviteter fordelt over alle hverdage på nær fredag – der er aktiviteter både morgen, middag aften og man kan læse mere ved at rulle helt ned på denne side og læse om Aktiv Netværk – ligesåvel som man også her kan finde kontaktoplysninger for at blive medlem – gå ikke glip af Netværkets mange og gode tilbud, men skynd dig at melde dig til !

August 2018

Nationalpark Thy kunne d. 22. august fejre deres eksistens med et 10 års jubilæum. Et helt fantastisk tiltag den gang, som virkelig har vist sit værd og værdi for området. I den forbindelse har de udfærdiget en video med meget imponerende billeder af området, som du kan se ved at klikke på nedenstående link. Ved at klikke på linket bliver du dirigeret videre til Facebook for at se den.

Video om Nationalpark Thy

Juli 2018

Her på Palletten er vi lidt gået i sommermode – både på grund af varmen  men også fordi folk holder ferie, eller har besøg af børn og familie, dog har vi haft kaffekurven med ud i det grønne, samt kørt i Henrik Sloths hestevogn til Nors Sø.

VI har haft meget travlt med den private udlejning med gæster fra både fjern og nær – vi har haft gæster fra både Australien og Østrig etc.

Juni  2018

Maj måned forsvandt lige så stille ud af kalenderen – den vil blive husket for DEN BEDSTE OG VARMESTE måned i næsten 100 år – hele Danmark taler om varme- og hedebølge – det er lige før, man tager en charterrejse bare for at komme “væk fra varmen”. Meget varmt og meget tørt – det er ikke sjovt at være hverken landmand eller parcelhusejer – nu trænger vi altså til lidt “kulde og regn”.

Maj måned vil OGSÅ blive husket for dén måned, hvor PERSONDATALOVEN skulle effektueres  – et tiltag fra EU for at sikre ALLE  lidt bedre mod misbrug. Det er selvfølgelig klart, at Palletten har taget de nødvendige lovmæssige skridt for at sikre beboere, kunder og ansatte den bedst mulige beskyttelse hertil – disse tiltag kan læses under Forsiden – rul allernederst på siden – under Informationer / Persondatabehandling.

Palletten deltog også i et dejligt indslag – udarbejdet fra TV MidtVest – bestilt af RealDania – om Bofælleskaber generelt i Danmark – her mener vi nok, vi blev meget positivt omtalt og at Nors så måske lidt mere blev sat på landkortet.

Maj  2018

En lidt overskygget start på måneden – rent vejrmæssigt, men det blir helt sikkert meget bedre – tingene grønnes og alle blir altid i meget bedre humør, når vejret og solen begynder at få magt.

Seniorbofælleskabet har lige modtaget en ny fast beboer – den lejlighed, vi nævnte under April Nyhederne, er selvfølgelig nyistandsat og færdig, og bliver nu af beboet af en dame fra Århus området.

Her på Palletten er Aktiv Netværk gået på sommerferie – deres sæson er jo fra 1. september og til 30. april hvert år – så det helt store aktivitetsniveau er ikke oppe at køre nu – men det kommer selvfølgelig igen.

April  2018

Håndværkene arbejder her efter påske for fuld tryk med at istandsætte og klargøre endnu en lejlighed, som er udlejet fra 1. maj. Palletten har således 16 lejligheder i Seniorbofælleskabet, og beboes af 19 personer – derudover har vi stadig 2 lejligheder til privat udlejning.

Mandag den 16. april havde vi den glæde, at modtage Medlem af Folketinget  – Torsten Schack Pedersen på Palletten – han deltog sammen med Lene, Lisbeth og Niels Jørgen i et lille orienteringsmøde om hele konceptet, og det var tydeligt, at han fandt vort Seniorbofælleskab meget interessant. Torsten Schack Pedersen fik derefter en rundvisning på Palletten, og flere af vore beboere havde åbnet dørene til deres lejligheder og fortalte om tilværelsen her – alt i alt en dejlig dag – og vi er sikre på, at Torsten Schack Pedersen tog herfra med en god oplevelse !

Marts  2018

Vi er trådt ind i årets første forårsmåned, men Kong Vinter vil, det er bedst, vi “holder snuden indenfor”, og så er det jo godt, at her er hygge og stadig masser af aktiviteter.

Palletten havde den 22 marts et helt FANTASTISK arrangement med bandet Tambourine Men, der spillede for et oplagt publikum, og de 5 friske fyre satte ALLE i et højt humør med deres flotte spil og skønne sange – TAK til Tambourine Men og TAK til de fremmødte – vi fik en rigtig god een på opleveren.

Februar  2018

Årets korteste måned er startet – tænk at det er februar allerede – det er imponerende, som tiden går. Palletten kører for fulde sejl med masser af arrangementer samt de daglige hold fra Aktiv Netværk Nors – så man kan roligt sige, stedet summer af masser af gøremål og aktiviteter.

Husk : hvis du ønsker lidt forskelligartede aktiviteter, samvær og hygge med mange andre, skal du bare kontakte AKTIV NETVÆRK NORS – alle deres kontaktoplysninger kan du finde nederst på hjemmesiden under INFORMATION : aktiviteter på Palletten.

Pallettens kommende musikarrangement med TAMBOURINE MEN – sidst i marts – ER UDSOLGT allerede – godt for dem, der nåede at købe billetter, og lidt ærgerligt for dem, som ikke nåede det.

Som bekendt er Senior Bofælleskabet fuldt udlejet – og har været det længe; vi oplever, at flere og flere henvender sig, og bliver skrevet op på vores interesseliste for et lejemål her på stedet – det glæder os meget, at der er så mange interesserede for konceptet.

Igen vil vi lige nævne, at det verdensomspændende udlejningsbureau Booking.com., der tilbyder overnatninger / ferier m.v. til deres kunder – har tildelt PALLETTEN en anerkendelse : deres bookingsystem gør nemlig, at deres kunder kan vurdere deres oplevelser på alverdens overnatningssteder, og disse kunders tilfredshed med Palletten, har altså givet os karakteren 9,3 ud af 10 mulige – dét er vi meget stolte over.

____________________________________________________________________________________________________

Nytåret 2017 / 2018

Danmark er nu sikkert godt og vel over julen med alle dens glæder og oplevelser – NYTÅRET er overstået – og her på Palletten, er vi også HELT klare til det NYE ÅR .

Masser af aktiviteter er på programmet – læs allerede NU under Kommende Arrangementer øverst på siden – læs også på Pallettens Facebookside og AKTIV NETVÆRK´s  program 2018.

Derudover har vi den glæde, at kunne meddele, at een af vore samarbejdspartner – Booking.com – et verdensomspændende udlejningsbureau, der blandt mange andre tusinde steder, anvender os for overnatninger / ferier m.v. til deres kunder – har tildelt PALLETTEN en anerkendelse : deres bookingsystem gør nemlig, at deres kunder kan vurdere deres oplevelser på alverdens overnatningssteder, og disse kunders tilfredshed med Palletten har altså givet os karakteren 9,3 ud af 10 mulige – dét er vi meget stolte over – TAK for dét kære gæster !

Vi vil endnu engang benytte lejligheden til at sige alle TAK for det gamle år, og vi håber på ET RIGTIGT GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR !

 

December  2017

Vi havde den 13. november den glæde at hejse flaget, da Palletten fik ministerbesøg af Thyra Frank – hun og hendes følge fik morgenkaffe her på stedet, og de udviste stor interesse og glæde over vores Senior Bofællesskab.

Hverdagen går stille og roligt nu igen ( hvis vi ser bort fra det næsten evige blæsevejr ) – Lene har pyntet Palletten op til julemåneden.

Allerede den 2. december afholdte Aktiv Netværk Nors deres årlige Julemarked – rigtig mange mødte op til arrangementet, og der blev solgt meget af de smukke hjemmelavede ting – en rigtig hyggelig dag med stor opbakning.

Som det ses, kan vi kun sige, at julehyggen og julefreden stille og roligt sænker sig over Senior Bofælleskabet, og vi ønsker ALLE en rigtig glædelig jul.

November  2017

Så blev det lige pludselig NOVEMBER – UHA hvor tiden går – nu går vi den mørke tid i møde, men derfor kan man sagtens “lave lys” og hygge indendørs. Det må vi sige, at både beboerne og Aktiv Netværk Nors´s medlemmer er rigtig gode til her på Palletten.

Den 26. oktober afholdte Palletten selv et arrangement, hvor RABALDERBAND ( et kopiband af Kim Larsen ) spillede for fuld udblæsning. Vi må medgive, at deres navn er meget rammende, for de fik virkelig lavet ” Rabalder” på Palletten – både stemmebåndene OG benene blev rørt på allerbedste måde. De 60 billetter, der var til salg, blev REVET væk på de første 14 dage, og vi takker alle deltagere for opbakningen – det blir ikke sidste gang, vi arrangerer sådan en “koncert” – vi arbejder allerede NU på forårets program – læs mere herom senere på siden.

Oktober 2017

Den 1. oktober er en MARKANT DATO for Palletten – det var nemlig på denne dato i 2015, at vi erhvervede de smukke bygninger, vi nu har omdannet til Senior Bofælleskabet – det har været et par utrolige spændende og travle år. Spændende fordi : kunne det nu lade sig gøre – kunne man virkelig – udenfor de større byer – etablere sådan noget og travle, fordi det jo viste sig, at der virkeligt var et behov herfor.

Derfor gik det forholdsvist stærkt med både opbygninger og omforandringer i det store bygningskompleks. Bofællesskabet er i dag i den herlige situation, at ALLE lejligheder er udlejet, men fortvivl ikke – der er altid mulighed for – ganske uforpligtigende – at blive skrevet skrevet op på vores efterhånden større og større venteliste / interesseliste.

Så vi føler, at vi er “næsten i mål” – selvfølgelig i mål kommer man vel aldrig helt, men vi er rigtig godt tilpas med situationen, og vi fornemmer også, at både vores faste beboere og byen, er glade for konceptet – og dét er jo det hele værd.

Vores hjemmeside er nu, som vi gerne vil have den – dygtige unge mennesker har arbejdet hårdt herpå den seneste tid, og vi håber, den må finde vej til jeres favoritsider – vi vil tilstræbe, at holde siden ajour – meget meget mere end før, ligesåvel som vores facebookside tit vil orientere om mangt og meget.

Dog var Facebook siden i uge 40 lidt “slap kørende”, idet Lene ( og Erik ) var på en velfortjent ferie på Mallorca.

Det fantastiske AKTIVE NETVÆRK NORS kører på fuld skrue nu, og der er gang i alle de aktiviteter, som de er kendte for – se derfor under AKTIVITETER på Palletten nederst  her på siden – og skynd dig at melde dig ind i denne forening – det vil du ikke fortryde.

Palletten blev jo nomineret til HomePrisen af venlige mennesker for et stykke tid siden. Desværre fik Palletten ikke prisen – det ville selvfølgelig have været rart, men når dét så er skrevet, kan vi kun sige, at det er en KÆMPEGLÆDE for os, at læse de mange mange FLOTTE ord, som en masse mennesker har ulejliget sig med at skrive om vores Bofælleskab – TUSIND TAK – at læse disse, er ligeså godt som at vinde – TAK !

Hvis du vil se lidt mere om denne afstemning – og eventuelt både stemme og give dit besyv med – kan du gå ind og gøre det ved at klikke HER.

Palletten har sit eget arrangement sidst i måneden – nemlig : Kopibandet til Gasolin og Kim Larsen den 26. oktober – der er TOTAL UDSOLGT – det er selvfølgelig godt for huset, men lidt træls for de mange, der er gået forgæves – du kan se lidt herom ved at klikke på Arrangementer øverst her på siden.

Ellers er der som ALTID mulighed for at høre ALT om Palletten på tlf 4117 3333 eller mail til : kontakt@palletten.dk

 September 2017

Vores nye  (og synes vi selv ) flotte HJEMMESIDE, er nu næsten færdigredigeret og i luften – det er klart, der mangler lidt hist og pist, men som udgangspunkt er vi tilfredse – det håber vi også, I vil blive, og vi vil tilstræbe at holde siden mere ajour end tidligere.

Det er årets første EFTERÅRSMÅNED – AKTIV NETVÆRK NORS har startet sæsonen op og det bevirker, at huset summer af aktiviteter fra nu af og henover vinteren – det er dejligt – HUSK : hvis man ønsker medlemskab af Netværket, kan Netværkets kontaktoplysninger findes allernederst på hjemmesiden under : Aktiviteter på Palletten.

Vores ledige lejlighed fra august er nu udlejet igen – det glæder os meget, og vi ser frem til at byde vores nye lejer velkommen – husk at du ALTID er velkommen til at få en rundvisning på Palletten, og kunne det være noget for dig – på sigt – så kan du / I med fordel og ganske uforpligtende blive skrevet op på vores venteliste / interesseliste.

Palletten er blevet nomineret til HomePrisen af venlige mennesker. Hvis du vil se dette – og eventuelt både stemme og give dit besyv med – kan du gå ind og gøre det ved at klikke HER.

Husk : Kopibandet til Gasolin og Kim Larsen spiller på Palletten den 26. oktober – se under Arrangementer  øverst her på siden.

Ring om ALT vedrørende Palletten på tlf 4117 3333 eller mail til : kontakt@palletten.dk

August 2017

De flestes ferier er nu snart afholdt og hverdagen starter igen – nu står høsten for døren- endnu en dejlig tid for alle.

Lige nu kan Palletten tilbyde nye lejere at leje en fin lejlighed – cirka 70 m2 med vid udsigt mod syd, vest og nord – så kontakt Lene eller Niels Jørgen for fremvisning og yderligere information på denne lejlighed. Den kan være klar til indflytning midt i september – men vi venter gerne på den rette lejer – OG hvis man ønsker dét, kan man være medbestemmende om både indretning af lejligheden samt farvevalg.

Husk at du / I ALTID er velkommen til at komme og få en rundvisning på Palletten og kunne det være noget for dig – på sigt – så bliv uforpligtigende skrevet op på vores venteliste.

RING om alt vedrørende Palletten på telefon 41 17 33 33
eller mail til : kontakt@palletten.dk

Til Toppen